Archive for Wrzesień, 2019

Czy weźmiecie udział w IV konkursie czytelniczo-językowym BOOKTALKING?

piątek, Wrzesień 27th, 2019

Book Club

Organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, 2LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, ul. Matejki 8/10,

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki, jej ustna prezentacja w języku angielskim. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki.  Prezentacja powinna być jak rzut okiem na to, co naprawdę ciekawego znajduje się między okładkami książki.

Zasady uczestnictwa:

 1.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich
 2.  Uczestnicy prezentują się pojedynczo lub w  zespołach maksymalnie 3 osobowych
 3. Z każdej szkoły mogą wziąć udział maksymalnie 2 reprezentanci (od 1 do 3 osób)
 4. Zadaniem uczestników jest ustne – 5 minutowe zaprezentowanie książki lub odegranie sceny – rodzaj i gatunek prezentowanej literatury jest dowolny

 Ocena Jury/ punktacja:

 1. Poprawność językowa – 5 pkt
 2. Bogactwo językowe – 5 pkt
 3. Kreatywność – 5 pkt
 4. Umiejętności aktorskie – 5 pkt
 5. Inscenizacja powieści klasyków literatury brytyjskiej lub amerykańskiej – 1 pkt
 6. Od oceny jury nie ma odwołania, decyzja jest ostateczna.

 Warunki uczestnictwa:

Dostarczenie do dnia 4 listopada Formularza zgłoszeniowego (załącznik) na adres: booktalking2lo@gmail.com

Uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego lub obrazu w formie prezentacji zobowiązani są do przesłania organizatorom na adres booktalking2lo@gmail.com materiału w formacie PDF lub MP4, niedostarczenie tego skutkować może zakłóceniem przebiegu  konkursu.

 Konkurs odbędzie się:

19 listopada 2019 roku, rozpoczęcie  o godz. 9:00 (Szczegóły dotyczące dokładnej godziny prezentacji poszczególnych uczestników zostaną podane przez organizatorów drogą mailową)

Informacji udziela: prof. Renata Urbaniak, prof. Joanna Ferenc-Szkopek oraz prof. Aleksandra Hadryś- Williams

 Nagrody:

 1. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia
 2. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast finaliści atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Oxford University Press, Wydawnictwo Pearson oraz Radę Rodziców 2LO

Patronat:

Sprawują Wydział Anglistyki UAM, Wydawnictwo Pearson oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela w Poznaniu, konkurs wspiera Wydawnictwo Oxford University Press,

A w naszej jesiennej bibliotece…

wtorek, Wrzesień 24th, 2019

kryminały …królują po GRANDZIE 3 kryminały poznańskich autorów – Joanny Jodełki (która była gościem w naszej szkole na spotkaniu autorskim), Ryszarda Ćwirleja oraz Piotra Bojarskiego. Dziękujemy Pani Dyr. Barbarze Płotkowiak za ten dar, a Was zapraszamy do biblioteki.

Poczytajcie o autorach tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_Jode%C5%82ka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_%C4%86wirlej

http://piotrbojarski.pl/

Idziemy znów na GRANDĘ?

piątek, Wrzesień 20th, 2019

Znalezione obrazy dla zapytania festiwal Granda

A gdyby tak wyjść od zbrodni, tej na papierze, po to, żeby rozebrać ją na czynniki pierwsze, pooglądać z każdej strony, trochę się przestraszyć, trochę nauczyć, trochę pobawić… i dużo pośmiać? Od 2015 roku w Poznaniu w tym właśnie celu bije kryminalno-literackie serce festiwalu GRANDA.

Spotkania w ramach tegorocznego Poznańskiego Festiwalu Kryminału GRANDA 2019 odbywać się będą na scenie głównej Festiwalu w Domu Studenckim Hanka – aleja Niepodległości 26 oraz w salach Uniwersytetu SWPS – ul. Kutrzeby 10. Jak co roku obecne będą wydawnictwa, które poprowadzą sprzedaż książek na stoiskach przygotowanych w holu DS Hanka.

Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach festiwalu są bezpłatne. Jednakże na niektóre z nich obowiązywać będą zaproszenia lub zapisy. Informacja o tym zamieszczona jest przy danym punkcie programu.

Szczegóły programu tutaj: https://pl-pl.facebook.com/festiwalgranda/, http://www.festiwal-granda.pl/

 

V WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „Przyroda wokół nas”

czwartek, Wrzesień 19th, 2019

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. W tym roku konkurs fotograficzny odnosi się do hasła – przyroda”,
 2. Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych, rozbudzenie wśród uczestników zainteresowania otaczająca przyrodą, oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii.
 3. Zależy nam na ukazaniu przyrody w niebanalny sposób, zachowując prawidłowe zasady kompozycji, naświetlania. Zakres obróbki nie może negatywnie wpłynąć na naturalność zdjęcia. Dopuszcza się stosowanie filtrów połówkowych, pełnych lub polaryzacyjnych tak aby przedstawić obraz w sposób zgodny z zamysłem autora.
 4. Zakres post procesu (obróbki) dopuszcza kadrowanie, zwiększenie kontrastu, wyostrzenie ogólne, regulację krzywych tonalnych, cyfrowe filtry gradientowe.

Zasady uczestnictwa:

W konkursie biorą udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, oraz szkół średnich.

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Przewidziane są dwie kategorie: szkoła podstawowa; szkoła średnia.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice.
 5. Zdjęcia należy przysłać w formie odbitek z laboratorium foto z parametrami opisanymi w regulaminie konkursu, wraz z dołączoną płytą CD/DVD z zapisem cyfrowym zdjęć w rozszerzeniu JPG.
 6.  Uczestnik może zgłosić do konkursu starannie wybrane od 1 do 3 zdjęć.
 7. Dopuszcza się nadsyłanie tylko osobiście wykonanego zdjęcia przez autora biorącego udział w konkursie prac fotograficznych.
 8. Zdjęcia kolorowe w formacie 15 x 21 cm, lub 15 x 23cm .
 9. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, adres szkoły, miejsce wykonania zdjęcia.
 10. Zgłoszenie zdjęcia jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnika do dostarczenia fotografii w odpowiednim formacie podanym w regulaminie konkursu.
 11. Zgłoszenie prac następuje poprzez opisanie zdjęć z tyłu, przysłania  na adres: IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta, ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań.
 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć  na potrzeby konkursu. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę (karta zgłoszenia) na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 13. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które zostały przesłane do dnia 15 listopada 2019 i spełniające wymogi formalne.
 14. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły www.9lopoznan.pl. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani dodatkowo przez wiadomość mailową, nadesłaną na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.
 15. Organizator przewiduje wystawę prac. Miejsce wystawy zostanie podane razem z wynikami na stronie www.9lopoznan.pl .
 16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 Serdecznie zapraszamy

Grażyna Baran – nauczyciel bibliotekarz

Kinga Jaszczak -  nauczyciel bibliotekarz ( tel. 507 052 122)

Zapraszam do udziału w międzyszkolnym konkursie „Przegląd Piosenki Jacka Kaczmarskiego Mury runęły…”

czwartek, Wrzesień 19th, 2019

 1. Organizatorem przeglądu jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu i Osiedlowy Dom Kultury Pod Lipami w Poznaniu.
 2. Przegląd Piosenki Jacka Kaczmarskiego został zainicjowany w 2019 roku, w 15. Rocznicę śmierci polskiego poety, barda, kompozytora  – Jacka Kaczmarskiego.  Celem przeglądu jest upamiętnianie, promocja i popularyzacja twórczości Jacka Kaczmarskiego, jak również promowanie idei patriotycznych, niepodległościowych oraz edukacja przyszłych pokoleń.
 3. W przeglądzie biorą udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Wykonawcy  zaprezentują jeden lub dwa utwory z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.
 5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przeglądzie powinny wypełnioną kartę zgłoszenia przesłać do 125 października 2019 adres e-mailowy:  biblioteka9lopoznan@gmail.com albo  na adres szkoły: IX LO im. Karola Libelta ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekażemy za pośrednictwem poczty elektronicznej
 6. PRZEGLĄD PIOSENKI JACKA KACZMARSKIEGO odbędzie się 13 listopada 2019 w ODK Pod Lipami 108a w Poznaniu o godz. 14.
 7. W przypadku zgłoszenia się dużej ilości osób organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prezentacji do jednego utworu (uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani).
 8. Za solistę uważa się osobę śpiewającą z towarzyszeniem akompaniatora na wybranym instrumencie klawiszowym lub akustycznym (pianino, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, itp.) lub osobę śpiewającą i grającą na dowolnie wybranym instrumencie.
 9. Solista może dokonać prezentacji z wykorzystaniem podkładu muzycznego (na pendrive).

Miłe odwiedziny naszego absolwenta

środa, Wrzesień 11th, 2019

Błażej Sienkowski odwiedził naszą bibliotekę i podarował swoją książkę opatrzoną dedykacją dla naszych czytelników.

Błażej

 Blazej_Sienkowski

Błażej jest mieszkańcem wsi Mielno w gminie Czerwonak, studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, pasjonatem historii i sportu oraz kolekcjonerem zabytkowych jednośladów. W swoich zbiorach posiada m.in. wojenny motocykl DKW, unikatowy polski motocykl SHL M06U oraz rower Durkopp z 1908 roku. Obecnie pracuje nad kolejną publikacją, której roboczy tytuł to ,,Stolica Motorów. Zapomniana historia klubu LKS Kicin”.

Regulamin biblioteki V LO

środa, Wrzesień 4th, 2019

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora z dnia 1 września 2016 r.

Regulamin biblioteki szkolnej

V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

 Użytkownicy biblioteki

§ 1

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać :

a)  uczniowie,

b) nauczyciele zatrudnieni w szkole,

c)  inni pracownicy szkoły,

d) rodzice uczniów.

2. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami Regulaminu zanim rozpoczną korzystanie ze zbiorów.

 

Zasady korzystania z biblioteki

§ 2

1. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

2.Uczniowie szkoły są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku elektronicznym.

3. Osoby wymienione w § 1. ust. 1 lit. b, c, d podlegają rejestracji podczas pierwszych odwiedzin w celu wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Nie istnieje obowiązek rejestracji, jeżeli czytelnik zamierza korzystać ze zbiorów na miejscu.

4. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo sprawdzić aktualność danych osobowych przy każdej pierwszej wizycie czytelnika w nowym roku szkolnym.

5. Nauczyciel bibliotekarz może przyznać uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki dodatkowe punkty z zachowania od 1 do 20 w semestrze na podstawie Regulaminu Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Ucznia w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej.

6. Osoba zarejestrowana jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu biblioteki.

 § 3

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.30  oraz na okres ferii i wakacji letnich.

2. Każdy użytkownik odwiedzający bibliotekę zgłasza swoje przybycie bibliotekarzowi określając jednocześnie, w jaki sposób zamierza korzystać z biblioteki:

a) wypożyczać książki i inne materiały biblioteczne.

b) korzystać ze zbiorów na miejscu (w czytelni),

c) korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

3. Każdy użytkownik biblioteki szkolnej zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych określonych przez nauczyciela bibliotekarza.

 § 4

1. Biblioteka udostępnia zbiory zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Do domu wypożyczane są książki na okres, który jest określony następująco:

a)  lektury – na okres 3 tygodni,

b) inne książki i wydawnictwa popularnonaukowe – na okres jednego miesiąca,

c)  większą ilość książek mogą wypożyczyć uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp. oraz uczniowie klas maturalnych.

3. Księgozbiór podręczny jest wykorzystywany tylko w sposób prezencyjny, tj. na miejscu, lub na wniosek i odpowiedzialność nauczyciela, w klasie na lekcji, jako pomoc dydaktyczna.

4. Uczeń może wypożyczyć książki z księgozbioru  podręcznego jedynie w celu powielenia potrzebnych mu fragmentów.

5. W wyjątkowych przypadkach książki mogą zostać wypożyczone uczniowi do domu na sobotę i niedzielę, pod warunkiem jej zwrotu w poniedziałek przed rozpoczęciem lekcji.

6. Na wniosek czytelnika bibliotekarz może przedłużyć czas wypożyczenia książek i innych materiałów bibliotecznych, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników biblioteki.

7. Za przetrzymywanie książek lub innych materiałów bibliotecznych bibliotekarz ma prawo:

a)  zgłosić do wychowawcy fakt łamania regulaminu,

b) wstrzymać wypożyczenia aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji,

c) wpisać punkty ujemne  z zachowania od 2 do 10 w semestrze (na podstawie Regulaminu Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Ucznia w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej).

8. Wszyscy uczniowie kończący naukę w szkole, którzy wypożyczyli książki z biblioteki szkolnej są zobowiązani do ich zwrotu, w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza. Zwrot książek warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 § 5

1. W wypożyczalni i magazynie książek umożliwiony jest wolny dostęp do półek.

2. W czytelni książkę z danego działu czytelnik wybiera po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

§ 6

1. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

2. Książki wypożyczane do domu bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie czytelników. Zwrot wypożyczonych książek bibliotekarz potwierdza w ten sam sposób.

3. W podobny sposób rejestruje się wypożyczenia innych materiałów bibliotecznych.

4. Wypożyczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych można dokonać tylko osobiście. Nauczyciel dokonujący wypożyczenia materiałów potrzebnych mu do prowadzenia lekcji może zrobić to za pośrednictwem wyznaczonego do tego celu ucznia. Wtedy jednak nauczyciel odpowiada za wypożyczenie. Zostaje ono odnotowane na jego koncie. Wypożyczający w imieniu nauczyciela materiały uczeń zobowiązany jest do podania bibliotekarzowi swojego nazwiska i klasy.

5. Nauczyciel bibliotekarz pilnuje przestrzegania zasad porządkowych we wszystkich pomieszczeniach biblioteki, które stanowią integralną całość. Na terenie biblioteki, a szczególnie w pomieszczeniu czytelni,  obowiązuje cisza. Nie wolno w bibliotece, a szczególnie w czytelni, jeść i pić. W bibliotece nie przechowuje się też ubrań ani żadnych innych rzeczy osobistych uczniów.

6. Nauczyciel bibliotekarz pomaga wszystkim użytkownikom w korzystaniu z biblioteki, a przede wszystkim :

- udziela pomocy w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki,

- udziela informacji bibliotecznych i rzeczowych na zadany temat,

- pomaga w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych,

- doradza w wyborach czytelniczych.

 

Zasady współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami kultury

§ 7

1. Biblioteka szkolna może na zapotrzebowanie czytelników pośredniczyć w wypożyczeniach międzybibliotecznych między użytkownikami biblioteki a:

- Publiczną Biblioteką Pedagogiczną,

- Biblioteką Raczyńskich,

- innymi bibliotekami szkolnymi w Poznaniu.

2. Użytkownik Biblioteki zgłasza bibliotekarzowi zapotrzebowanie na książkę, której nie ma w zbiorach biblioteki szkolnej.

3. Nauczyciel bibliotekarz realizuje takie zapotrzebowanie w innych bibliotekach.

4. Nauczyciel bibliotekarz może pozyskiwać zbiory wycofane z innych bibliotek i ośrodków kultury oraz przekazywać własne wycofane zbiory na ich rzecz.

5. Nauczyciel bibliotekarz proponuje i zachęca za pośrednictwem strony internetowej biblioteki szkolnej  i fanpage biblioteki oraz wykorzystując pocztę elektroniczną – do udziału w imprezach czytelniczych i kulturalnych odbywających się w instytucjach kultury miasta Poznania

6. Uczeń ma prawo zgłosić chęć uczestnictwa, a nauczyciel bibliotekarz za zgodą dyrektora szkoły zapewnia opiekę.

Zasady rozliczeń z czytelnikami

§ 8

 1. Każdy czytelnik jest zobowiązany do poszanowania i dbania o wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne, a w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia – do naprawienia szkody.
 2. Przez uszkodzenie książki oraz innych materiałów bibliotecznych rozumie się ich nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie, umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził
  do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany książkę naprawić.
 3. Przez zniszczenie książki lub innych materiałów bibliotecznych rozumie się umyślne
  lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek
  oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość ubytkową książki lub innych materiałów bibliotecznych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 4. Za zniszczenie książki użytkownik zobowiązany jest przekazać bibliotece nowo zakupiony egzemplarz zniszczonego dzieła, przekazać bibliotece inne, uzgodnione z bibliotekarzem dzieło, niezbędne dla biblioteki, nowo zakupione w wartości nie niższej niż trzykrotna wartość zniszczonego materiału bibliotecznego.
 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia części dzieła (tomu, zeszytu) stanowiącego całość wydawniczą, użytkownik jest zobowiązany odkupić całość dzieła, lub oddać do biblioteki cały odkupiony komplet. Czytelnik nie może rościć sobie prawa do pozostałych części zdekompletowanego przez siebie wydawnictwa.
 2. Po odnalezieniu przez czytelnika zagubionych materiałów bibliotecznych nie może on domagać się zwrotu zadośćuczynienia dokonanego na rzecz biblioteki.

 § 9

1. Rzeczywista wartość książki lub innych materiałów bibliotecznych ustala się na podstawie ceny inwentarzowej w porównaniu do aktualnej ceny rynkowej danego dzieła.

2. W przypadku konieczności wyceny materiałów nabytych w roku bieżącym, za wartość przyjmuje się wartość inwentarzową.

3. W przypadku konieczności wyceny materiałów nie wpisanych do inwentarza, zwłaszcza czasopism, za wartość rzeczywistą przyjmuje się aktualne ceny handlowe.

Zasady współpracy przy tworzeniu strony internetowej biblioteki i fanpage biblioteki

§ 10

1. Nauczyciel bibliotekarz na bieżąco umieszcza informacje na stronie internetowej biblioteki dotyczące wydarzeń kulturalnych i czytelniczych.

2. Biblioteka promuje osiągnięcia uczniów, absolwentów i nauczycieli umieszczając informacje na stronach internetowych.

3. Użytkownik biblioteki może zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi informacje dotyczącą swoich osiągnięć przeznaczoną do publikacji na stronie internetowej

4. Użytkownik biblioteki nie może bez wiedzy nauczyciela bibliotekarza publikować swoich materiałów na ww. stronach.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Interpretacja postanowień Regulaminu przysługuje nauczycielowi bibliotekarzowi.

2. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.

3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor szkoły.

4. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu reguluje Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.
 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora z dnia 1 września 2016 r.

 

 Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji

Multimedialnej (ICIM) V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

 

Przepisy BHP

§ 1

 1. Nie wolno dotykać skrzynki z bezpiecznikami.
 2. Zabronione są wszelkie manipulacje przy okablowaniu zasilającym i sieciowym.
 3. Nie wolno podłączać ani odłączać od komputera żadnych przewodów i kabli.
 4. Nie wolno włączać do gniazd zasilających żadnych innych urządzeń.

 

Zasady korzystania z ICIM

§ 2

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki
  w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie celom edukacyjnym, poszukiwaniom materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykorzystaniu prac dla nauki własnej i na zajęcia edukacyjne.
 4. Należy bezwzględnie wykonywać wszelkie polecenia nauczyciela bibliotekarza.
 5. Komputery włącza i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 6. Przed wyłączeniem komputera należy bezwzględnie zamknąć system.
 7. Nie wolno resetować komputerów. Resetu komputera może dokonywać tylko nauczyciel.
 8. Nie wolno logować się z innymi prawami dostępu niż te, które poda nauczyciel, ani też nie wolno zmieniać domeny logowania.
 9. Nie wolno bez zgody nauczyciela wysyłać dokumentów do druku.
 10. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych  rogramów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 12. Uczniowie mogą używać własnych pamięci przenośnych i płyt CD za zgodą bibliotekarza. Przy korzystaniu z tych nośników uczeń ma obowiązek sprawdzania ich programami antywirusowymi.
 13. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 14. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba.
 15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 16. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo
  do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 18. Zabrania się:
 19. a) zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy oraz pornografii,
 20. b) przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne, c) korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu w celach zarobkowych.

19. Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Zapraszamy klasy pierwsze na zajęcia „Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej”

środa, Wrzesień 4th, 2019

bibliotekaOd poniedziałku 9 września czekamy w bibliotece na pierwsze klasy. Terminy spotkań ustalają Wychowawcy klas. Chcemy pokazać Wam, jakie mamy zbiory, jak działamy, w czym możemy wesprzeć Was, w czym Wy nas itp. itd. Do miłego… :)

Witamy po dłuuugiej przerwie

wtorek, Wrzesień 3rd, 2019

Witajcie :) Strona internetowa naszej szkoły przeżyła przebudowę. Nasz biblioteczny blog przepadł gdzieś niestety w czeluściach internetowych i wiele czasu zajęło  odszukanie jego zawartości – stąd przerwa w jego prowadzeniu.  Nowy rok szkolny 2019 – 2020 zaczął się szczęśliwie wczoraj, a już dziś witamy wszystkich naszych wiernych czytelników oraz pierwszoklasistów.

Zapraszamy  Was do biblioteki.

Zatem do zobaczenia :)

Navigation

Search

Archives

Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
« kwi   paź »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Other

Syndication

brought by WordPress Themes